Pożyczka bankowa online – vademecum wnioskodawcy

Banki w różnych porach roku wzmagają akcje reklamowe produktów gotówkowych. Najczęściej jest to okres wiosenny, wakacyjny, szkolny oraz świąteczny. W tym czasie najczęściej promowane są propozycje, które są korzystne zarówno dla banku, jak i klienta. Najczęściej klienci są zachęcani do korzystania z kredytów gotówkowych przez internet. Pożyczka bankowa online jest wygodna dla banku, gdyż redukuje koszty obsługi, a zarazem komfortowa dla klienta, który pożycza nie dość, że szybciej to jeszcze taniej. Niektóre z banków, rekomendując pożyczki online, w ramach promocji czasowo ograniczają ich oprocentowanie w stosunku do odsetek standardowych, które są stosowane na co dzień w placówkach. Pożyczka online nie wymaga od banku angażowania zasobów ludzkich do jej obsługi, co skutkuje zredukowanymi kosztami jej udzielenia. Wpływa to oczywiście na obniżenie ceny tego typu ofert, a dodatkowo banki w ramach promocji niekiedy rezygnują z części marży. Pożyczka online w banku charakteryzuje się tym, że w miejsce papierowego, klient przesyła do banku jedynie wniosek w formie elektronicznej. Taki sposób obsługi skutkuje uproszczeniem formalności dla klienta, który w tym przypadku jest zwolniony z obowiązku dokumentowania dochodów. Dostarczenie zaświadczeń o dochodach jest w tym przypadku trudne do zrealizowania. W związku z tym banki stosują przy internetowej obsłudze klienta uproszczoną procedurę udzielania kredytów. Pożyczkobiorca zamiast dostarczania zaświadczenia od pracodawcy przy okazji wypełniania wniosku online składa oświadczenie źródle i wysokości dochodów. Uproszczenia formalności i szybkość obsługi są czynnikami zdecydowanie przyczyniającym popularności temu sposobowi finansowania.