Kredyt, pożyczka, chwilówka – jak używać tych określeń i czym się one różnią

Kredyt, pożyczka i chwilówka to słowa które przez wielu używane są zamiennie. W powszechnym użyciu wykorzystuje się je jako synonimy. Jest to jednak częściowo błędne, ponieważ te produkty mniej lub bardziej różnią się od siebie i posiadają swoje charakterystyki. Jak więc prawidłowo wykorzystywać te nazwy i czym charakteryzuje się każdy z rodzajów zobowiązań? Pierwszy rodzajem zobowiązania którym się zajmiemy będzie kredyt bankowy (nie mylić z kredytem kupieckim nie mającym nic wspólnego z pożyczaniem pieniędzy). Jest to zobowiązanie na określony cel, które może być udzielane wyłącznie przez bank lub SKOK. Polskie prawo przewiduje kary za udzielanie tego rodzaju zobowiązania przez nie koncesjonowane przez KNF podmioty. Z założenia kredyt jest zobowiązaniem czysto finansowym, kredytodawca daje gotówkę, nie udostępnia przedmiotu czy dóbr a pieniądze na jego zakup. Warto zaznaczyć że w umowie pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą musi zostać zawarta data zwrotu pieniędzy. Pożyczka w przeciwieństwie do kredytu może być udzielona zarówno przez banki i SKOK-i, jak i przez firmy pożyczkowe lub osoby fizyczne. Nie jest ona ograniczona w formie. Pożyczka może oznaczać zarówno udostępnienie środków finansowych, jak i dóbr materialnych. Nie ma również, tak jak ma to miejsce przy kredycie, obowiązku określenia celu. W przypadku zobowiązania powyżej 1000zł obowiązkowa jest forma dokumentowa zawarcia zobowiązania, poniżej nie ma takiego obowiązku. Nie istnieje również przymus określenia terminu zwrotu pieniędzy. Jeżeli data nie jest wyznaczona, z mocy prawa przyjmuje się że pożyczka musi zostać zwrócona w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia jej przez pożyczkodawcę. Ostatni rodzaj zobowiązania to chwilówka. Jest ona specyficznym rodzajem pożyczki. Podstawową cechą charakterystyczną od której wzięła się nazwa jest fakt że jest ona udzielana na bardzo krótki termin na ogół około 30 dni. Pożyczkodawcą na ogół jest firma pożyczkowa, a nie bank czy SKOK. Często są one udzielane bez sprawdzenia zdolności kredytowej oraz historii bankowej, przez co są większym ryzykiem dla pożyczkodawcy. Brak pewności co do pożyczkobiorcy, pożyczkodawca rekompensuje sobie wysokimi opłatami. Realna Roczna Stopa Oprocentowania (która poza nominalnym oprocentowaniem uwzględnia dodatkowe opłaty) potrafi sięgnąć nawet kilkuset procent. Na rynku szybkich pożyczek występuje też wielu nieuczciwych przedsiębiorców, którzy stosując sztuczki prawne doprowadzają do bankructwa i przejmują majątek klienta. Chwilówka nie należy do najbezpieczniejszych zobowiązań, dlatego należy zachować ostrożność i dokładnie sprawdzić pożyczkodawcę Podsumowując. Kredyt i pożyczka to dwie zupełnie różne rzeczy i nie należy stosować ich zamiennie. Nie jest za to błędem wykorzystywać jako synonimy słowa chwilówka i pożyczka, gdyż chwilówka to po prostu specyficzny rodzaj pożyczki, posiadający swoje cechy charakterystyczne. Warto znać różnice między poszczególnymi rodzajami zobowiązań i stosować ich nazwy prawidłowo.

pożyczki przez internet

Czy kredyt i pożyczkę można utożsamiać?

Wielu z nas używa terminów pożyczka i kredyt zamiennie nie zastanawiając się tak naprawdę nad ich znaczeniem. Tymczasem mają one ze sobą niewiele wspólnego.   W momencie gdy pożyczkę może udzielić każdy zarówno osoba fizyczna, krewny jak i przedsiębiorca czy instytucja (firmy pozabankowe), o tyle kredytu mogą legalnie udzielić jedynie upoważnione do tego banki. Kredyty bowiem uregulowane są prawem bankowym, natomiast pożyczki podlegają pod kodeks cywilny.   Dlatego pożyczki może nam udzielić chociażby sąsiad, krewny czy nawet zupełnie nieznana osoba znalezione przez ogłoszenie na słupie. Warto  w tym miejscu zaznaczyć, że może to zrobić zupełnie nieodpłatnie bez jakichkolwiek kosztów czy odsetek obciążających pożyczkobiorcę. Ta dowolność pozainstytucjonalnego pożyczania może tłumaczyć liczne przypadki różnego rodzaju nadużyć w tej materii, które prowadzą dłużników w spiralę zadłużenia. Dlatego szczególnie ważne jest żeby decydując się na pożyczkę korzystać z oferty legalnie działających instytucji pozabankowych, które podlegają zapisom tzw. ustawy „antylichwiarskiej”. Tego typu sprawdzone instytucje można łatwo znaleźć w naszym rankingu. Warto w tym miejscu podkreślić, ze instytucje takie są prawnoprawnymi podmiotami rynku finansowego, które bezpośrednio konkurują z bankami. Coraz częściej to właśnie instytucje pozabankowe wyznaczają standardy sektora fintech, a banki starają się im dorównać.   Kredyt z kolei to obłożona licznymi regulacjami forma udzielania pożyczek zastrzeżona wyłącznie do banków. Jedyna forma w jakiej mogą nam zostać udzielone środki to przelew na rachunek bankowy kredytobiorcy. Główną wadą kredytów w porównaniu z szybkimi pożyczkami przez internet jest ogrom wymagań formalnych, jakie należy spełnić, żeby bank pozytywnie rozpatrzył wniosek o dodatkowe środki finansowe. Dużym problemem dla wielu jest też czas oczekiwania na decyzję kredytową oraz konieczność odwiedzenia oddziału bankowego. Podczas gdy szybką pożyczkę możemy uzyskać nawet w 15 min. i to w 100% za pośrednictwem komputera. Cały proces odbywa się bowiem przez internet. Chwilówka

oszczędności

Porady pożyczkowe – poduszka finansowa!

Codziennie wychodzimy do pracy korzystając z auta. Wracamy, żyjemy z dnia na dzień i nie zastanawiamy się nad tym co będzie za 4 lub 10 lat, a nawet miesiąc. Myślimy, że zdobyliśmy finansową stabilizację, bo przecież mamy pracę i udaję nam się regulować wydatki. Co jednak w sytuacji, kiedy nagle tracimy zatrudnienie lub gdy ktoś z bliskich potrzebuje pieniędzy na leczenie? Takie przypadki burzą nasz spokój ten psychiczny, jak i finansowy. W związku z tym powinniśmy zastanowić się nad poduszką finansową, nawet jeśli obecnie spłacamy pożyczkę pozabankową. Co to jest poduszka finansowa?