Kredyt, pożyczka, chwilówka – jak używać tych określeń i czym się one różnią

Kredyt, pożyczka i chwilówka to słowa które przez wielu używane są zamiennie. W powszechnym użyciu wykorzystuje się je jako synonimy. Jest to jednak częściowo błędne, ponieważ te produkty mniej lub bardziej różnią się od siebie i posiadają swoje charakterystyki. Jak więc prawidłowo wykorzystywać te nazwy i czym charakteryzuje się każdy z rodzajów zobowiązań? Pierwszy rodzajem […]

pożyczki przez internet

Czy kredyt i pożyczkę można utożsamiać?

Wielu z nas używa terminów pożyczka i kredyt zamiennie nie zastanawiając się tak naprawdę nad ich znaczeniem. Tymczasem mają one ze sobą niewiele wspólnego.   W momencie gdy pożyczkę może udzielić każdy zarówno osoba fizyczna, krewny jak i przedsiębiorca czy instytucja (firmy pozabankowe), o tyle kredytu mogą legalnie udzielić jedynie upoważnione do tego banki. Kredyty […]

dzieci i pieniądze

Czy dzieci powinny rządzić pieniędzmi?

Według badań TSN Polska na zlecenie Grupy KRUK tylko 16 proc. Polaków posiada wiedzę na temat finansów, a tylko 15 proc. ankietowanych oświadcza, że zna przepisy prawne. Społeczeństwo polskie nie ma świadomości na temat produktów finansowych, dlatego tak często popadają w długi. Błąd w  tym zakresie leży już u początków funkcjonowania, ponieważ dzieci nie są […]